TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 11:00 27-04-2020
Air Canada

20.202.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 07:50 27-03-2020
Japan Airlines

Ottawa 21:00 27-04-2020
Air Canada

80.078.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 07:50 27-03-2020
Japan Airlines

Ottawa 17:15 27-04-2020
Air Canada

78.774.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:50 27-03-2020
Japan Airlines

Ottawa 17:15 27-04-2020
Air Canada

71.944.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 17:15 27-04-2020
Air Canada

70.772.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 07:30 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 18:31 27-04-2020
United Airlines

44.547.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 07:30 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 18:31 27-04-2020
United Airlines

43.381.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 07:30 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 07:00 27-04-2020
United Airlines

42.499.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:10 27-03-2020
Korean Air

Ottawa 15:14 27-04-2020
Delta Air Lines

42.001.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 12:10 27-03-2020
Asiana Airlines

Ottawa 15:14 27-04-2020
Delta Air Lines

41.301.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:10 27-03-2020
Delta Air Lines

Ottawa 15:14 27-04-2020
Delta Air Lines

41.280.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 06:10 27-03-2020
Vietnam Airlines

Ottawa 15:14 27-04-2020
Delta Air Lines

40.581.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 06:10 27-03-2020
Vietnam Airlines

Ottawa 15:14 27-04-2020
Delta Air Lines

39.699.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 18:31 27-04-2020
United Airlines

33.774.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 18:31 27-04-2020
United Airlines

32.608.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 07:00 27-04-2020
United Airlines

31.726.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 19:35 27-03-2020
Cathay Pacific

Ottawa 08:45 27-04-2020
Westjet

31.629.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 12:45 27-03-2020
Eva Air

Ottawa 08:45 27-04-2020
Westjet

28.339.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:10 27-03-2020
Korean Air

Ottawa 07:15 27-04-2020
Delta Air Lines

24.455.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 12:10 27-03-2020
Asiana Airlines

Ottawa 07:15 27-04-2020
Delta Air Lines

23.755.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:10 27-03-2020
Delta Air Lines

Ottawa 07:15 27-04-2020
Delta Air Lines

23.734.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 06:10 27-03-2020
Vietnam Airlines

Ottawa 07:15 27-04-2020
Delta Air Lines

23.035.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:50 27-03-2020
Japan Airlines

Ottawa 21:00 27-04-2020
Air Canada

22.824.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 06:10 27-03-2020
Vietnam Airlines

Ottawa 07:15 27-04-2020
Delta Air Lines

22.153.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 21:00 27-04-2020
Air Canada

21.651.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:50 27-03-2020
Japan Airlines

Ottawa 17:15 27-04-2020
Air Canada

21.543.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:50 27-03-2020
Japan Airlines

Ottawa 11:00 27-04-2020
Air Canada

21.374.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 23:05 27-03-2020
All Nippon Airways

Ottawa 17:15 27-04-2020
Air Canada

20.370.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 12:45 27-03-2020
Eva Air

Ottawa 17:15 27-04-2020
Air Canada

80.308.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


TP HCM 12:45 27-03-2020
Eva Air

Ottawa 21:00 27-04-2020
Air Canada

84.269.000 ₫ Giá khứ hồi, đã gồm thuế
Cập nhật giá


Xem thêm chuyến bay khác

Vé máy bay từ Sài Gòn đến Kota Bharu Malaysia

Các sân bay gần Kota Bharu nhất

Sân bay gần nhất tới Kota Bharu là Sân bay Sultan Ismail Petra Airport, có khoảng cách 16 km. ᱥᱩᱞᱛᱟᱱ ᱤᱥᱢᱮᱞ ᱯᱮᱴᱨᱟ ᱑᱙᱗᱙ ᱠᱷᱚᱱ ᱒᱐᱑᱐ ᱥᱟᱞᱮ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱟᱹᱫᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱱᱟᱶᱟ ᱴᱚᱨᱢᱤᱱᱟᱞ ᱫᱚ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱐᱒ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ ᱡᱷᱤᱡ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦ ᱸᱫ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱩᱰᱟᱹ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱴᱚᱨᱢᱤᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱾ ᱾ ᱾ ᱾ ᱛᱮ ᱦᱮᱡᱥᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱒᱐᱑᱔ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱰᱷᱤᱯ ᱟᱲᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱲ ᱩᱫᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱯᱟᱥᱮᱧᱡᱚᱨ ᱴᱨᱟᱯᱷᱤᱠ ᱞᱮ ᱟᱛᱮ ᱙ ᱟᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱑, ᱘᱐᱐, ᱘᱓᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱾. . . Ngoài ra, du khách cũng lựa chọn một số sân bay khác dưới đây:

Sân bay quốc tế

 • Sân bay Sultan Ismail Petra Airport(KBR) - 16 km
 • Sân bay Redang Airport(RDN) - 10000 km
 • Sân bay Sultan Mahmud Airport(TGG) - 161 km
 • Sân bay Sultan Azlan Shah Airport(IPH) - 354 km
 • Sân bay Penang International Airport(PEN) - 352 km

Sân bay quốc nội

 • Sân bay Sultan Ismail Petra Airport(KBR) - 16 km
 • Sân bay Redang Airport(RDN) - 10000 km
 • Sân bay Sultan Mahmud Airport(TGG) - 161 km
Sân bay Sultan Ismail Petra, Malaysia

Bên trong Sân bay Sultan Ismail Petra, Malaysia

Bay tới Kota Bharu, Malaysia

Kota Bharu là một thành phố ở phía đông bắc Malaysia và là thủ đô hành chính của bang Kelantan. Dân số lên tới 251.801 người trong cuộc điều tra dân số năm 2000. Thành phố cũng là nơi chính của một quận có cùng tên với thành phố. Tên này có nghĩa là thành phố mới hoặc lâu đài / pháo đài mới trong tiếng Mã Lai. Kota Bharu nằm ở phía đông bắc của bán đảo Malacca và nằm gần cửa sông Kelantan. Thành phố nằm gần biên giới Thái Lan và là nơi có nhiều nhà thờ Hồi giáo. Cũng đáng đề cập là các bảo tàng khác nhau và kiến trúc độc đáo trong cung điện hoàng gia cũ (vẫn là nơi ở của sultan và sultan, và là khu vực tư nhân) và các tòa nhà hoàng gia cũ (mở cửa cho du khách) ở trung tâm thành phố. Mười km từ Kota Bharu là nơi xảy ra cuộc xâm lược bán đảo Malacca của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cuối cùng đã buộc người Anh phải đầu hàng sau trận chiến Singapore.

Hình ảnh Kota Bharu dưới góc máy du khách

Hình ảnh Kota Bharu dưới góc máy du khách

#more_content#Cảnh thực tế Kota Bharu hàng ngày

Cảnh thực tế Kota Bharu hàng ngày

Đặt vé máy bay từ Sài Gòn đến Kota Bharu Malaysia với chúng tôi

Để thuận tiện  hơn cho việc mua vé các hãng hàng không của quý khách , hãy thông báo cho chúng tôi thông tin về lịch trình trong kế hoạch của khách hàng, bao gồm: điểm đi, điểm đến, ngày đi, ngày về (với vé khứ hồi) và tổng số người đi  trong khung tìm kiếm sau đó nhấn chuột vào Tìm chuyến bay. Là doanh nghiệp làm việc hình thức hệ thống Du lịch Trực tuyến (Online Travel Agency – OTA) lần đầu tại Việt Nam, nhóm phát triển   đồng hành cùng Travelus đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và chạy các dịch vụ web cao cấp cho nhiều ngành phong phú (viễn thông, ngân hàng, bán lẻ) và nhờ vậy có thể biết rõ làm cách nào để quản lý các tương tác của khách hàng trên trang web dựa trên  các lập trình web được thuận tiện , dễ dàng tin cậy, và dễ sử dụng. Hãy bắt đầu chọn cho bản thân tấm vé phù hợp nhất đi Malaysia từ chúng tôi từ bây giờ !

Đánh giá của người dùng

Chất lượng dịch vụ được người dùng đánh giá với mức 4.1/5 điểm. Hiện có tổng số: 7 lượt đánh giá

Hãy dành 1 click để đánh giá !
 • Kém
 • Yếu
 • Trung bình
 • Tốt
 • Tuyệt vời
Tuyệt vời
2
Tốt
4
Trung bình
1
Yếu
0
Kém
0

Khách hàng nói về chúng tôi

 • Vé máy bay du học sinh Malaysia Vé máy bay du học sinh Malaysia

  Nếu bạn đang có ý định du học tại đất nước mang nền văn hóa đa bản sắc Malaysia thì tấm vé máy bay du học sinh Malaysia giá rẻ tại Travelus chắc chắn là sinh ra dành cho bạn. Cùng tìm hiểu về tấm vé này nhé !

 • Lưu ý khi đặt vé máy bay từ Malaysia về Việt Nam Lưu ý khi đặt vé máy bay từ Malaysia về Việt Nam

  Malaysia đang nổi lên là một quốc gia có ngành du lịch phát triển với số lượng các du khách đông trong những năm vừa qua. Việc đặt mua vé máy bay từ Malaysia về Việt Nam sớm trước từ 2-3 tháng là điều nên làm.

 • Vé máy bay lao động đi Malaysia Vé máy bay lao động đi Malaysia

  Hiện nay, vé máy bay dành cho người đi xuất khẩu lao động tại Malaysia được bán ở hầu hết các đại lý vé máy bay. Tuy nhiên, khi bạn đến mua vé máy bay tại Travelus thì sẽ được một mức giá thấp nhất

 • Tổng đại lý vé máy bay đi Malaysia giá rẻ mỗi ngày Tổng đại lý vé máy bay đi Malaysia giá rẻ mỗi ngày

  Đại lý vé máy bay Malaysia offline có mặt hầu khắp trên cả nước, khi bạn có nhu cầu đi Malaysia, có thể mua và cầm trực tiếp tấm vé đến khu vực check-in.

 • Thời gian bay từ Việt Nam sang Malaysia mất bao lâu? Thời gian bay từ Việt Nam sang Malaysia mất bao lâu?

  Khách du lịch Malaysia vẫn thường thắc mắc bay từ Việt Nam sang Malaysia mất bao lâu, thông tin các chuyến bay và hãng bay, vậy các bạn hãy cùng Travelus đi tìm câu trả lời nhé.

 • Giá vé máy bay từ Việt Nam sang Malaysia Giá vé máy bay từ Việt Nam sang Malaysia

  Hãy đặt ngay tấm vé du lịch Malaysia để được hưởng những mức giá vé máy bay từ Việt Nam sang Malaysia ưu đãi nhất từ các hãng hàng không trong đó có hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

 • "Bỏ túi" 5 kinh nghiệm đi du lịch Malaysia

  Trước mỗi chuyến đi du lịch, việc tìm hiểu những thông tin cơ bản về địa điểm du lịch là điều cần thiết. Ngay sau đây Travelus sẽ chia sẻ 5 kinh nghiệm đi du lịch Malaysia không thể bỏ qua dành cho bạn nhé.

 • Đi Malaysia nên đi hãng hàng không nào ? Đi Malaysia nên đi hãng hàng không nào ?

  Đi Malaysia nên đi hãng hàng không nào ? Đây là câu hỏi chung của phần lớn du khách bởi vì có rất nhiều hãng hàng không khai thác chuyến bay đi đến Malaysia để khách hàng lựa chọn.

 • 10 địa điểm được ưa thích tại đất nước Malaysia 10 địa điểm được ưa thích tại đất nước Malaysia

  Malaysia còn là quốc gia có sự đa dạng về văn hóa hấp dẫn đến từ Trung Quốc, Ấn Độ… Hãy cùng tìm hiểu 10 địa điểm được ưa thích tại đất nước Malaysia để hiểu được tại sao du lịch Malaysia lại ‘đốn tim’ du khách như vậy nhé!

 • Phòng vé máy bay tại Malaysia Phòng vé máy bay tại Malaysia

  Bài viết dưới đây Travelus chia sẻ cho bạn những thông tin về phòng vé máy bay tại Malaysia giúp bạn dễ dàng bay về Việt Nam khi đang sống tại đất nước này.